Trang sức cưới

“Nhẫn Cưới là vật hẹn ước, là tín vật giữ hạnh phúc nghĩa Phu – Thê, nhưng đồng thời nhẫn cưới sẽ theo ta đi ta đến hết cuộc đời. Bởi vậy, việc lựa chọn nhẫn cưới nên thoả mãn theo thẩm mỹ, sự đồng lòng của cả hai và thích hợp với tính chất công việc của từng người (chẳng hạn, bạn hay phải hoạt động việc nặng ở tay thì nên chọn mẫu Nhẫn Cưới trơn và ít đá)”